Bel ons op: 06 - 23485042

Bindend advies

Het opstellen van een bindend advies
Een deskundig onderzoek met een bindend deskundig advies houdt in dat aan één of meerdere deskundigen de opdracht wordt gegeven een onderzoek te voeren dat vergelijkbaar is met een gerechtelijk deskundig onderzoek, in die zin dat ook hier het tegensprekelijk karakter van het onderzoek wordt nageleefd. Partijen komen op voorhand overeen zich neer te leggen bij het uiteindelijke advies van de deskundige of het college van deskundigen.

Het grote voordeel van een bindend deskundig advies is dat de partijen de kosten van het onderzoek kunnen beperken:
  • De opdracht van de deskundige of college van deskundigen wordt door de partijen zelf geformuleerd.
  • Deze procedure kan verlopen zonder de tussenkomst van advocaten.
  • Partijen beschikken over de mogelijkheid op basis van het bindend deskundig advies een dading op te stellen en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank.