Bel ons op: 06 - 23485042

Bouwgebreken onderzoek

Schadevaststelling en begroting aan onroerende zaken.

Vastleggen bouwgebreken:

Wanprestatie

Indien de aannemer zijn werken niet naar behoren uitvoert, of helemaal niet uitvoert dan zijn hier de regels inzake contractuele aansprakelijkheid van toepassing (wanprestatie, ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst enz...).

In de eerste plaats moet bij wanprestatie beroep gedaan worden op de "ingebrekestelling".
Door de ingebrekestelling kan de aannemer nog een laatste maal aangespoord worden om de werken alsnog uit te voeren.

Het is aan de opdrachtgever om de vrees voor wanprestatie met bewijs te onderbouwen, bijvoorbeeld met onafhankelijke inspectierapport waaruit de ondeugdelijkheid van het reeds uitgevoerde werk blijkt. Daarom is het zaak om tijdig een zo compleet mogelijk dossier op te bouwen voor het geval dat een (tijdrovende) vordering tot ontbinding bij de rechter noodzakelijk blijkt.