Bel ons op: 06 - 23485042

Bouwkundige schade expertise

Expertises voor rechtsbijstandzaken en aansprakelijkheidsschades.

Het deskundigenbericht heeft zich ontwikkeld tot een bewijsmiddel van eigen aard en inhoud, dat vaak van doorslaggevende betekenis is voor de rechterlijke beslissing. Wie het deskundigenbericht kan beïnvloeden, heeft invloed op de uitkomst van de zaak.

De expertise is een deskundig onderzoek, waarbij een ter zake bevoegd persoon of organisme:
  • Onderzoekt of de door een van de partijen geuite klachten technisch gegrond zijn.
  • Nagaat welke gebreken zich voordoen.
  • Bepaalt wat de oorzaak is van de eventueel vastgestelde gebreken.

Eenzijdige expertise

Een eenzijdige expertise houdt in dat de expert op vraag van één partij de vaststellingen van een probleem of een schadegeval verricht en hiervan ten behoeve van die partij een verslag opstelt.

Tegensprekelijke expertise

Bij een tegensprekelijke expertise wordt de deskundige door één of meerdere partijen aangesteld met de bedoeling de partijen samen te brengen en de vaststellingen tegensprekelijk te verrichten.

Meestal zal de expert dan ook een verzoening dienen te betrachten.