Bel ons op: 06 - 23485042

bouwkundige vooropname.

Het uitvoeren van een bouwkundige vooropname.
De Bouwkundige opname (NIVRE)
Een bouwkundige opname is een specifieke inventarisatie (nulopname) van de conditie van een gebouw of object. Deze bouwkundige opnamen worden vaak bij bouw- en Infrastructurele projecten, met in de directe nabijheid gelegen gebouwen of objecten, voorafgaande de werkzaamheden uitgevoerd. De resultaten van de bouwkundige opname kunnen samen met een (risico) vooronderzoek ook dienen voor het inschatten van de risico’s, het bepalen van de meest optimale werkwijze en de afwikkeling van eventuele schade(s).

Het rapport
Keurvast Expertise levert een zeer nauwkeurig en overzichtelijk bouwkundig opname rapport. In het bouwkundig opname rapport worden de op dat moment aanwezige bouwkundige gebreken nauwkeurig omschreven en fotografisch deskundig vastgelegd. De resultaten van de bouwkundige opname worden gerapporteerd in de vorm van een overzichtelijke opsomming van de aangetroffen gebreken.

Richtlijnen bouwkundige opname
Op de uitvoering van onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden voor Opdrachten aan Experts en Taxateurs van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) van toepassing. Voor wat betreft de rapportage is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Richtlijn Bouwkundige Opname van het NIVRE. Het Nederlands Instituut Van Register Experts beheert het Register van schade-experts en waarborgt de kwaliteit op het gebied van schade expertise

De Akte van Depot
Desgewenst kan het opnamerapport bij een notaris of andere instelling worden gedeponeerd waarmee zonder vorm van discussie kan worden aangetoond dat een bouwkundige opname vóór aanvang van de risicovolle werkzaamheden is uitgevoerd. U ontvangt hiervan een gewaarmerkt akte van depot.