Bel ons op: 06 - 23485042

Contra expertise

Het uitvoeren van een contra expertise.
Het kan zo zijn dat u twijfelt of nog niet helemaal zeker bent over de zorgvuldigheid en het waarheidsgehalte van het door een andere partij (publiek of privaat) uitgevoerd onderzoek. De onzekerheid en onduidelijkheid kan mogelijkerwijs worden weggenomen door hetzij de andere partij te verzoeken om een onafhankelijke contra-expertise (tegenonderzoek) hetzij er zelf een te laten uitvoeren.

Keurvast Expertise heeft een brede ervaring in het onderbouwd opstellen van een tegenonderzoek. De experts gaan bij het uitvoeren van een tegenonderzoek op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze te werk, waarbij de zorgvuldigheidsnormen in acht worden genomen. Het tegenonderzoek kan de beweringen van een ander onderzoek in zijn geheel of op punten betwisten dan wel onderschrijven. Het draagvlak voor de bevindingen en conclusie worden in een onderbouwd contra expertise rapport vastgelegd.